Snöröjning av egen infart

Du vet väl att du kan få din infart plogad när vi plogar våra vägar! Ju flera som antar vårt erbjudande desto billigare blir det. Årets kostnad är den samma som förra året, nämligen 50 kr/tillfälle för infart/parkering från väg som röjs. Snöröjningen sker vid de tillfällen som man plogar vägarna. Priset är baserat på en infart direkt från plogad väg så är det en längre vägstrecka till er infart/gård kan priset bli högre. Anmäl intresse gärna via mail till svenolov.a.olsson@gmail.com eller till vår kontaktadress via hemsidan info@fryksasfabodlag.se. Det går även bra att ringa mig på mobil 070 525 06 15 gärna så snart som möjligt. Betalning för snöröjning sker två gånger/år under februari och maj/juni. OBS! Du  som redan har ett avtal om snöröjning behöver endast anmäla eventuell förändring eller avslut av tjänsten. Vi kan tyvärr inte hjälpa till vid enstaka snöröjningar.

Sven-Olov Olsson