Snöröjning av egen infart

Du vet väl att du kan få din infart plogad samtidigt som vi plogar våra samfällda vägar! Priset för tjänsten är 100kr/tillfälle för infart från väg som röjs.  Priset är baserat på en infart direkt från plogad väg så är det en längre vägsträcka till er infart/gård blir priset 200kr/tillfälle.  Betalning för snöröjning sker två gånger/år under februari och maj/juni.

Vi kan tyvärr inte hjälpa till vid enstaka snöröjningar. Den ordning de privata infarterna plogas bestäms så att det blir rationellt för snörröjningsentreprenören. Det går alltså inte att önska sig prioritet för sin egen infart.

Anmäl intresse via vår kontaktadress info@fryksasfabodlag.se. Det går även bra att kontakta Åke Strandberg direkt via nummer 070-5162080.

Du  som har avtal om snöröjning sedan tidigare behöver endast anmäla eventuell förändring eller avslut av tjänsten.

Åke Frelin ansvarar för beställning av snöröjning som sker vid minst 7 cm snöfall.