Snöröjning av egen infart

Du vet väl att du kan få din infart plogad när vi plogar våra vägar! Kostnaden för den tjänsten är 100kr/tillfälle för infart från väg som röjs. Snöröjningen sker vid de tillfällen som man plogar vägarna. Priset är baserat på en infart direkt från plogad väg så är det en längre vägsträcka till er infart/gård blir priset 200kr/tillfälle.  Anmäl intresse gärna via mail till Gunilla Frelin gunillafrelin@telia.com eller till vår kontaktadress via hemsidan info@fryksasfabodlag.se. Det går även bra att kontakta Gunilla via nummer 070-2820450.

Betalning för snöröjning sker två gånger/år under februari och maj/juni. OBS! Du  som redan har ett avtal om snöröjning behöver endast anmäla eventuell förändring eller avslut av tjänsten. Vi kan tyvärr inte hjälpa till vid enstaka snöröjningar.

Åke Frelin ansvarar för beställning av snöröjning som sker vid minst 7 cm snöfall.

Gunilla Frelin