Andelssystem

Andelssystemet baseras på följande principer:

Fritidsfastighet med utfart mot
– allmän väg (Blå markering): 1 Andel
– vägen mellan nedre och övre parkeringen (Röd markering): 2 andelar
– samfällighetens övriga vägar (Gul markering): 3 andelar

Permanentboende: tillägg med två andelar.

Näringsidkares fastigheter: 17-40 andelar beroende på hur mycket näringsverksamheten utnyttjar vägarna.