Styrelse

Styrelse för Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlags Intresseförening 2024-2025

Ordförande Liselott Länsmans
liselott.lansmans@gmail.com
070 670 57 85
Orsa
 Sekreterare Lotta Appelbom
lotta.appelbom@gmail.com
070 571 31 29
Saltsjö-Boo
Kassör Åke Strandberg
 ake@strandberg.eu
 070 516 20 80
Saltsjö-Duvnäs
Ledamot Patrik Andersson
patrik.andersson@orsabostader.se
 070 524 78 81
Våmhus
 Ledamot Charlotte Lagerberg Bjurström
 charlotte@bjurstrom.se
070 761 51 69
Stockholm
 Ledamot Mats Mårten
 martenmats@hotmail.com
 070 694 88 45
Mora
Ledamot Frida Grund
 frida.grund@hotmail.com
 070 200 06 90
Mockfjärd
Suppleant Gustav Kleen
gustav.g.kleen@gmail.com
070 605 30 26
Stockholm
 Suppleant Helena Peters
helena.peters@nordicare.se
070 515 91 20
Viken
Revisorer
Revisor Lars Rodert
lars@rodert.se
Suppleant Niklas Bergman
niklas.bergman93@gmail.com
Valberedning
Henrik Sellmann henrik.sellmann@gmail.com
070 563 53 00
Carin Nises carin@nises.com
070 670 57 85
Rolf Davidsson rolf.radbyran@gmail.com
070 628 46 36
Lotta Björklund Larsen   bjorklund.larsen@gmail.com
070 089 67 51