Styrelse

Styrelse för Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlags Intresseförening 2020-2021

Ordförande Carin Nises
carin@nises.com
070 670 57 85
 Sekreterare Frida Grund
 frida.grund@hotmail.com
 070 200 06 90
 Storsvevägen 7, 785 43 Mockfjärd
Kassör Åke Strandberg
 ake@strandberg.eu
 070 516 20 80
 Strandpromenaden 81, 131 50 Saltsjö-Duvnäs
Ledamot Patrik Andersson
patrik.andersson@orsabostader.se
 070 524 78 81
 Morenvägen 22, 792 96 Våmhus
 Ledamot Charlotte Lagerberg Bjurström
 charlotte@bjurstrom.se
070 761 51 69
Gamla Bjällbo 6, 181 90 Lidingö
 Ledamot Mats Mårten
 martenmats@hotmail.com
 070 694 88 45
 Bonäs-Björkav.   20, 792 95 Mora
Ledamot Nils-Olof Olsson
 inger.olsson.1949@gmail.com
 073 181 20 19
 Lisselbov. 14, 791 96 Falun
Suppleant Kjell Högberg
5308kjell@gmail.com
 070 567 13 79
 Korsbandsgatan 26, 703 78 Örebro
 Suppleant Ewa Lofvar Gerdsdotter
 ewa.lofvar@icloud.com
 076 044 88 71
 Stora Nora 10, 151 96 Enhörna
Revisorer
Ulrika Agerman ulrika.agerman@outlook.com
Markus Peters bg.markus.peters@gmail.com
Valberedning
Annika Mårten
Sammankallande
 martenannika@hotmail.com
 073 043 77 45
Henrik Sellmann  henrik.sellmann@gmail.com
 070 563 53 00
Liselott Länsmans liselott.lansmans@gmail.com