Om Fryksås Fäbodlag

Denna hemsida drivs av Fryksås Fäbodlag och ger allmän information riktad till besökande och andra intresserade samtidigt som den också riktar sig till fäbodens boende.

Fäbodlaget är organiserat i två föreningar:

  • Fryksås Samfällighetsförening – förvaltar och underhåller samfällighetens mark, fr a vägar inom fäboden.
  • Fryksås Fäbods Intresseförening – verkar för fäbodens gemenskap och utveckling samt värnar om gamla seder och bruk.

Föreningarna drivs integrerat och deras styrelser består av samma personer och möten sker vid samma tillfällen.

Vanliga frågor

Hur fungerar sophanteringen?

Soprummet är avsett för boende i Fryksås sköts av kommunens avfallsbolag Nodava. Kod till dörren skickas ut till alla fastighetsägare från Nodava.

Behållarna är avsedda för den avfallsfraktion som står på skylten ovanför respektive behållare. Observera att andra typer av avfall som t ex el-skrot, julgranar och farliga kemikalier inte får lämnas i soprummet utan måste tas med till annan avfalls- eller återvinningsstation.

Om det är överfullt i behållarna är det lämpligt att försöka lämna soporna på annan kommunal avfallsstation, närmast är Grönklitt. Ett annat alternativ är att avvakta någon dag till behållarna tömts.

Hur många bor i Fryksås

Cirka 10 personer bor permanent i Fryksås. Utöver detta finns drygt 70 fritidshus. Dessutom finns Fryksås Hotell & Gästgiveri och Smidgården som bedriver yrkesmässig uthyrning och restaurangverksamhet.