Avgifter

Avgifter 2024

Fryksås Samfällighetsförening
Årsavgift 460 kr per andel
Avgift till underhållsfond 20 kr per andel
Inträdesavgift
Utgår första gången en fastighet tilldelas andelstal vilket normalt sker då obebyggd tomt börjar bebyggas
1000 kr
Registrering eller ändring av andelstal Lantmäteriets avgifter för registrering betalas av berörda fastighetsägare
Snöröjning av privat mark Fastighet som nyttjar denna tjänst tilldelas andelstal för snöröjningen och faktureras för faktisk kostnad
Fryksås Fäbodlag Intresseförening
Årsavgift 300 kr per fastighet. Endast en avgift tas ut om en person äger flera fastigheter.
Reducerad årsavgift för styrelsemedlemmar 200 kr
Röjningsavgift – påförs om medlem inte deltagit i gemensamma arbetet på röjardagen 300 kr
Faktureringsrutiner

Årsavgifter för kommande år, avgift till underhållsfond för kommande år och eventuell röjningsavgift för innevarande år faktureras i november-januari. Avgifterna är preliminära och extra debitering kan ske under året om beslut om avgiftshöjning görs av årsmöte eller styrelse.
Avgift för privat snöröjning faktureras i januari för perioden fram till årsskiftet och i maj för perioden efter årsskiftet.
Fakturor skickas med e-post eller som e-faktura till Kivra förutom till de medlemmar som uttryckligen begärt att få dem per papperspost.