Karta

Denna karta visar samfällighetens mark utmärkt med grönt. Allmän väg är rödmarkerad. Övriga vägar inom fäboden ligger på privat mark.

Karta över Fryksås samfällighetsförenings mark