Årsmöte 2020

På grund av coronaepidemin och Folkhälsomyndighetens bestämmelser kan årsmötet inte genomföras på traditionellt sätt. Riksdagen har också i dagarna stiftat en ny lag som tillfälligt upphäver vissa andra lagar och föreningsstadgar för att underlätta genomförandet av årsstämmor mm.

Styrelsen har därför bestämt att genomföra stämman som telefon- eller videomöte med möjligheter för alla medlemmar att lämna in synpunkter och förslag innan mötet. Mejla till info@fryksasfabodlag.se eller ring någon i styrelsen.

Mötet sker 2020-04-12 kl 12.00 – Det virtuella mötesrummet kopplas upp kl 11.00 så att alla ska kunna ringa in eller koppla upp sig och testa i god tid.

Kort sammanfattning av dagordningen i sju punkter:

• Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen
• Ekonomin i balans – kassan tillräcklig för planerad verksamhet
• Carin Nises föreslås till ny ordförande efter Mikael Olmats som avböjt omval
• Omval av övriga styrelsemedlemmar
• Ändringar i stadgar för smidigare revision
• Röjardag och andra aktivitetsdagar ställs in tills vidare
• Oförändrade avgifter 2021

Fullständiga årsmöteshandlingar 2020