Hur fungerar sophanteringen?

Soprummet är avsett för boende i Fryksås sköts av kommunens avfallsbolag Nodava. Kod till dörren skickas ut till alla fastighetsägare från Nodava.

Behållarna är avsedda för den avfallsfraktion som står på skylten ovanför respektive behållare. Observera att andra typer av avfall som t ex el-skrot, julgranar och farliga kemikalier inte får lämnas i soprummet utan måste tas med till annan avfalls- eller återvinningsstation.

Om det är överfullt i behållarna är det lämpligt att försöka lämna soporna på annan kommunal avfallsstation, närmast är Grönklitt. Ett annat alternativ är att avvakta någon dag till behållarna tömts.