Hur många bor i Fryksås

Cirka 10 personer bor permanent i Fryksås. Utöver detta finns drygt 70 fritidshus. Dessutom finns Fryksås Hotell & Gästgiveri och Smidgården som bedriver yrkesmässig uthyrning och restaurangverksamhet.