Nodava uppgraderar VA-nätet

Nodava är nu i full gång med grävningar för att förbättra kapaciteten i VA-nätet i fäboden. Man drar ny ledning för dricksvatten från spåret mot Grönklitt, över lindorna till Fjösbocka (Övre vändplan). Senare kommer man byta avloppsrör under vändplan och ändra dragningen. Det kan bli kortare vattenavstängningar för vissa fastigheter. Berörda fastighetsägare kommer i så fall kontaktas av Nodava.