Protokoll från årsmötet

Protokollet från årsmötet den 12/4 finns nu i sin helhet under fliken protokoll.

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss i styrelsen.