Snöröjning i Fryksås

Information till alla er som använder tjänsten infartsplogning till er fastighet.
Du är en av dem som nyttjar möjligheten till att få din infart snöröjd vid de tillfällen som vi röjer vägarna här i Fryksås. Det är som du nog har hört ett entreprenadbyte av snöröjare här då Gref sagt upp sitt avtal med oss på grund av tidsbrist. Det pris som vi hade med Gref går inte att få idag vi har haft samma pris 680kr under alla år på så när några tior.
Fryksås Samfällighetsförening har i höstas gått ut till flera entreprenader och frågat efter offert för snöröjning och det visade sig svårt att få någon som var intresserad. En av dem Siljan Schakt blev för dyr för oss då de fakturerar ca 32 000kr i startavgift per år som en säkerhet för snöfattiga år samt tillägg för helger och obekväm arbetstid. Den andra var Hampus Pålsson som vi får ett fast timpris av på kr 987,5 inkl. moms. Vi har nu tecknat avtal med Hampus Pålsson.
Detta betyder att vi för att kunna erbjuda tjänsten plogning av egen infart måste höja priset för att täcka kostnaden för den tjänsten. Vi kan, nu efter att ha fått den första fakturan från H P, konstatera att höjningen blir 100%. Det betyder att infart från samfälld väg (kort plogning) kostar 100kr/gång (tidigare 50kr) och från servitutsväg (lång plogning) kostar 200kr/gång (tidigare 100kr). Läs mer om detta i protokoll från styrelsen den 15 jan. 2018 som kommer att läggas ut på hemsidan efter justering.
Vi kommer från och med den 21/1 att debitera den högre kostnaden och du som inte längre vill ha plogning bör snarast meddela detta till Gunilla på mail gunillafrelin@telia.com .
Och allt detta händer det år då himlen öppnar sig för snö och åter snö mer än på många många år…
Ha en bra dag!
Gunilla