Extra stämma i samfällighetsföreningen 210606

PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA MED FRYKSÅS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

Den 6 juni 2021, KL 15.00, Digitalt via Teams.

Närvarande: 20 st mötesdeltagare enligt närvarolista.

  • 1 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för mötet väljs sittande ordförande Carin Nises.

  • 2 Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för mötet väljs sittande Frida Grund.

  • 3 Val av två stycken justeringsmän

Till justerar av protokollet väljs Liselott Länsmans och Lars Rodert.

  • 4 Godkännande av kallelsen till stämman

Kallelsen godkänns av stämman.

  • 5 Beslut om att föreningen ska ansökan om statligt bidrag för vägunderhåll                                                                                                                                           

Stämman godkänner att föreningen ansöker om bidrag.

  • 6 Godkännande av Trafikverkets villkor

  Stämman godkänner villkoren.

  • 7 Utseende av kontaktperson för ansökan                                                    

Stämman väljer Åke Strandberg till kontaktperson.

  • 8 Mötet avslutas       

Mötet avslutas och ordförande tackar alla medlemmar.

 

 

Fryksås den 6 juni 2021

 

______________________________

Carin Nises

Ordförande

 

______________________________

Frida Grund

Sekreterare

 

Justeras:

 

_________________                                                       _____

Lars Rodert                                                         Liselott Länsmans