Konstituerande styrelsemöte 210404

 

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening den 4 april kl 16.30, 2021 digitalt via Teams

 

Närvarande: Carin Nises, Åke Strandberg, Charlotte Bjurström, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olof Olsson, Kjell Högberg, Ewa Lofvar Gerdsdotter

 

 

  1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna

 

  1. Styrelsens sammansättning och ansvarsområden

 

Styrelsen består efter beslut vid årsmötet av 9 ledamöter, 7 ordinarie och

2 suppleanter:

 

Ordförande: Carin Nises, 1 år

Kassör: Åke Strandberg, 1 år

Sekreterare: Frida Grund, 2 år

Ledamöterna: Mats Mårten och Nils Olov Olsson, 2 år

Ledamöterna: Patrik Andersson och Charlotte Bjurström 1 år

Suppleanter: Kjell Högberg, Ewa Lofvar Gerdsdotter 1 år.

 

  1. Teckningsrätt inom styrelsen

 

Teckningsrätt för Fryksås Fäbodlags Intresseförening och Fryksås Samfällighetsförening har

Carin Nises pers. nr 550219-8509 och Åke Strandberg pers. nr 541025-0335 var för sig.

 

Samtliga konton i Handelsbanken skall tecknas av Carin Nises och Åke Strandberg och var för sig.

 

  1. Särskilda ansvarsområden inom styrelsen

 

Ansvarsområden:

 

Carin Nises är sammankallande och Åke Strandberg är ekonomiansvarig.

 

 

Övriga ansvarsområden:

 

Röjardagen:                                 Styrelsen

Administration/Information:          Åke Strandberg och Frida Grund

Vägansvarig:                               Mats Mårten

Snöröjning:                                  Styrelsen

Blomkrukor och vägbulor:            Kjell Högberg

Stigar och Källor:                         Styrelsen

Midsommarfirandet:                     Frida Grund och Nils-Olof Olsson

Postlådeansvarig:                         Åke Strandberg

Hemsidan:                                   Åke Strandberg och Frida Grund

Facebook:                                    Ewa Lofvar Gerdsdotter

Bygg och gestaltningsfrågor:         Charlotte Bjurström

 

 

 

 

 

 

 

  1. Årsmötesprotokollet

 

Årsmötesprotokollet skall efter färdigställande och justering publiceras för alla medlemmar på hemsidan.

 

 

  1. Nästa möte

Nästa styrelsemöte 4/5 kl 19.00 vid Teams.

 

 

  1. Ordförande avslutar mötet

 

 

 

 

Vid protokollet 20210404

Frida Grund, sekreterare                                                             Carin Nises, ordförande