Styrelse 2017-04-14

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening långfredagen den 14 april kl 15.00, 2017 Rovdjurscenter, Grönklitt

Närvarande: Mikael Olmats, Agneta Ekström, Lena Fast Marcusson, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olof Olsson

Ej Närvarande: Maria Borén, Ewa Lofvar Konradsson

 

  1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
  2. Styrelsens sammansättning och ansvarsområden.

Styrelsen består efter beslut vid årsmötet av 9 ledamöter, 7 ordinarie och

2 suppleanter:

Ordförande Mikael Olmats, 2 år

Kassör Agneta Ekström, 1 år

Sekr. Frida Grund, 2 år

Ledamöterna Mats Mårten och Nils Olov Olsson, 2 år

Ledamöterna Patrik Andersson och Lena Fast Marcusson 1 år

Suppleanter, Maria Borén, Ewa Lofvar Konradsson 1 år.

 

  1. Teckningsrätt inom styrelsen

Teckningsrätt för Fryksås Fäbodlags Intresseförening och Fryksås Samfällighetsförening har

Mikael Olmats pers. nr 780411-7138 och Agneta Ekström pers. nr 480827-7364 var för sig.

Samtliga konton i Handelsbanken skall tecknas av Agneta Ekström och Mikael Olmats var för sig.

 

  1. Särskilda ansvarsområden inom styrelsen.

Ansvarsområden:

Mikael Olmats är sammankallande och Agneta Ekström är ekonomiansvarig.

Övriga ansvarsområden:

Röjardagen:                                      Mikael Olmats, Patrik Andersson

och Nils-Olof Olsson

Administration:                                Agneta Ekström och Frida Grund

Vägansvarig:                                    Mats Mårten och Mikael Olmats

Snöröjning:                                      Sven-Olov Olsson, vikarie Åke Frelin

Blomkrukor och vägbulor:              Lena Fast Marcusson

Stigar och Källor:                            Mikael Olmats, Patrik Andersson

och Nils-Olof Olsson

Skidspår/vandringsled                     Patrik Andersson och Mats Mårten

Midsommarfirandet:                        Frida Grund och Nils-Olof Olsson

Postlådeansvarig:                             Maria Borén

Hemsidan:                                        Agneta Ekström och Frida Grund

Informationsansvarig:                     Frida Grund och Lena Fast Marcusson

 

  1. Genomgång av årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet skall efter färdigställande skickas ut till styrelsens medlemmar för godkännande och därefter lämnas till justeringsmännen för godkännande och underskrift.

 

  1. Ordförande avslutar mötet

och tackar styrelsen för väl genomfört arbete under år 2016 och önskar oss alla ett gott arbetsår 2017.

 

Vid protokollet 2017-04-14

 

Frida Grund, sekreterare                                                          Mikael Olmats, ordförande