Styrelse 2017-05-08

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 8 maj 2017 kl 19.00 hos Lena Marcusson

 

Närvarande: Nils-Olov Olsson, Lena Marcusson, Frida Grund, Agneta Ekström, Maria Borén, Ewa Lofvar Konradsson, Mikael Olmats, Patrik Andersson och Mats Mårten.

  • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2017-04-14 årsmötesprotokoll som godkänns av styrelsen.

 

Samfällighetsföreningens ärenden         

  • 3 Ordförande informerar

Vägarna ska hyvlas och saltas och sedan ska farthindren sättas ut. Mats meddelar Lena när detta är gjort så planterar Lena blommor i krukorna. Mats får i uppdrag att be Andreas samla upp grus med mera efter vinters plogning med hjälp av grävmaskinen.

Kontakt ska tas med Nodava för återställning efter utfört arbete, Patrik kontaktar Johan Näs på Nodava.

Ewa ska ta kontakt med Trafikverket för en eventuell sänkning av hastigheten från Grönklittskorset och upp till parkeringen samt hålet i vägen som är vid brevlådorna vid nedre parkeringen.

Mikael ska beställa skyltar ”endast gångväg” som ska sättas upp bland annat nere vid Ewa Lofvar Konradsson.

  • 4 Ekonomi

Vi diskuterar kassörens roll i styrelsen och vilka uppgifter Gunilla Frelin tidigare har skött. Gunilla har skickat en offert till styrelsen på vad det skulle kosta att anlita henne för bokföring och fakturering. Styrelsen beslutar att vi godtar Gunilla Frelins offert och Agneta kommer under året att vara med Gunilla för att lära sig arbetet.

Styrelsen beslutar att Agnetas arvode under 2017 kommer att vara 1500kr.

  • 5 Övriga frågor

Avtackning av Sven-Olov Olsson, Yvonne Mårten och Gunilla Frelin sker på Röjardagen. Agneta köper blommor till detta.

 

Intresseföreningens ärenden 

  • 7 Ordförande informerar

Röjardagen den 27 maj. Lunch på Smidgården är bokat för kostnaden 80kr/person. Vi har fått en offert från Fryksås hotell på en 3-rätters meny för 350kr/person. Frida kollar vad det kostar att få en 2-rätters och sedan bokar det. Frida och Agneta gör en inbjudan och mailar ut i veckan, anmälan till lunch/middag sker till Frida senast den 21/5.

Inköp till Röjardagen, 4 dunkar Aspen, 2 liter kedjeolja. Vi ersätter med 300kr till alla som tar med egen fyrhjuling.

Inför Röjardagen ska vi gå igenom skyltarna. Agneta och Maria inventerar skyltarna och meddelar Mikael vad som behöver beställa.

  • 8 Ekonomi 

          Se tidigare punkt 4

 

  • 9 Övriga frågor

Ewa Lofvar Konradsson och Maria Borén kommer att börja titta på ett förslag på hur vi kan få fram en karta över Fryksås med vilka stigar och vägar vi har.

Åke Strandberg har startat igång arbetet med Fryksåsarkivet. Styrelsen beslutar att Åke får fortsätta med detta arbete och avgifterna för webbplatsen betalas med medel från bokprojektet. Åke har också kommit med förslag att flytta vår befintliga hemsida till samma domän. Styrelsen ger Åke detta uppdrag.                

  • 10 Nästa möte

          7 augusti kl 18.30 hos Maria Borén.

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

__________________                            _______________

Frida Grund, sekreterare                                      Mikael Olmats, ordförande