Styrelsemöte 220116

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 16 janauri kl 16.00

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Nils-Olov Olsson och Patrik Andersson (deltog på plats). Frida Grund, Mats Mårten, Kjell Högberg och Ewa Lovar Gerdsdotter (deltog via Teams)

Frånvarande:
Charlotte Bjurström

 

  • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

          

  • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2021-10-24 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

  • 3 Ordförande informerar

Mötets inleds med besök av valberedningens sammankallande Annika Mårten.

Samfälligheten har fått en ersättning utbetald från Ellevio då arbete har utförs på den samfällda marken.

Det har varit ont om sand i sandlådorna och styrelsen påminner om att sanden endast är till för de privata fastigheterna.

  • 4 Ekonomi

Åke har fakturerat alla medlemmar med avgifterna för år 2022. Vi uppmanar de medlemmar som har möjlighet att ansluta sig till Kivra för att få sina fakturor den vägen.

  • 5 Övriga frågor

Styrelsen fortsätter planeringen och diskussionerna kring en åtgärdsplan för våra samfällda vägar. Inför årsmötet ska en handlingsplan presenteras och en arbetsgrupp med Carin, Åke, Mats och Patrik arbetar vidare med detta.

Åke informerade om aktuella bygglovsärenden.

Intresseföreningens ärenden

  • 6 Ordförande informerar

Inga aktiviteter har ägt rum den senast tiden.

  • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

  • 8 Övriga frågor

Årsmötet sker som vanligt på påskdagen den 17/4 kl 15.00. Frida bokar lokalen i Grönklitt så får vi avboka beroende på vilka restriktioner vi har då.

  • 9 Nästa möte

Styrelsemöte 20 mars kl 16.00 hos Åke

  • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande