Styrelsemöte 220320

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 20 mars kl 16.00

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Nils-Olov Olsson och Patrik Andersson (deltog på plats). Kjell Högberg (deltog via Teams).

Frånvarande:
Charlotte Bjurström, Mats Mårten och Ewa Lovar Gerdsdotter.

  • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

  • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2022-01-16 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

  • 3 Ordförande informerar

Arbetsgruppen bestående av Åke, Carin, Patrik och Mats har arbetat fram ett förslag kring åtgärder för våra vägar som kommer att presenteras på årsmötet. Åtgärderna kommer sedan att genomföras under våren när vädret tillåter.

  • 4 Ekonomi

Alla fakturerade medlemsavgifter är inbetalda. Det som återstår att fakturera är den privat snöröjning.

Åke har påbörjat bokslutet för 2021 och styrelsen går igenom ekonomin inför årsmötet.

  • 5 Övriga frågor

Åke informerade om aktuella bygglovsärenden.

 

Intresseföreningens ärenden

  • 6 Ordförande informerar

Inga aktuella ärenden.

  • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

  • 8 Övriga frågor

Styrelsen planerar inför årsmötet den 17/4. Lokalen i Grönklitt är bokad och vi bjuder på fika inför mötet. Frida skickar ut kallelsen under veckan. Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 april.

Vi börjar planera inför röjardagen som i år är den 28/5. Mer information kring detta på årsmötet.

  • 9 Nästa möte 

Konstituerande möte 17/4 samt styrelsemöte den 15/5 kl 15.00

  • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande