Styrelsemöte 220515

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 15 maj kl 15.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Mats Mårten, Charlotte Bjurström, Kjell Högberg och Patrik Andersson.

Frånvarande:
Ewa Lovar Gerdsdotter och Nils-Olov Olsson.

  • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.      

  • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2022-03-20 samt konstituerande möte 2022-04-17 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

  • 3 Ordförande informerar

Styrelsen har fått en skrivelse från en av våra medlemmar. Mötet behandlar frågorna och Carin kommer att kontakta berörd medlem med ett svar.

Mats kommer att åtgärda och göra diverse underhåll på vägarna under maj och juni.

  • 4 Ekonomi

Vi inväntar de sista fakturorna för snöröjningen för mars/april. Det finns cirka 400.000kr i kassan just nu.

Inget annat kring ekonomin finns att redovisa.

  • 5 Övriga frågor

Inga aktuella bygglovsärenden.

Intresseföreningens ärenden

  • 6 Ordförande informerar

Inga aktuella ärenden.

  • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

  • 8 Övriga frågor

Planering och genomgång inför röjardagen. Vi förbereder olika arbetsuppgifter till de olika arbetsgrupperna. Frida kommer att skicka ut en inbjudan och sista anmälningsdag är 22/5. Lunchen kommer bestå av matigare smörgåsar som levereras till Fryksås och middagen sker på Smidgården.

Preliminärt datum för nästa arbetsdag Stigar och källor är den 20/8.

  • 9 Nästa möte

Styrelsemöte den 7/8 kl 15.00

  • 10 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande