Styrelsemöte 221016

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 16 oktober kl 16.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Mats Mårten, Charlotte Bjurström, Kjell Högberg, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Patrik Andersson.

Frånvarande:
Nils-Olov Olsson

  • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2022-08-07 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

  • 3 Ordförande informerar

Vägen kommer att vara avstängd mellan nedre och övre parkeringen på onsdagen den 19/10. Information har gått ut till alla fastighetsägare kring detta.

Vi utvärderar sommarens gräsklippning som Orsa Kvarn har utfört och konstaterar att det har fungerat bra.

Inför kommande vintersäsong så fortsätter samma entreprenör som tidigare Hampus Pålsson att utföra snöröjningen i Fryksås.

  • 4 Ekonomi

Inget aktuellt under ekonomin just nu och allting som ska betalas är betalt.

  • 5 Övriga frågor

Inga aktuella bygglovsärenden.

Intresseföreningens ärenden

  • 6 Ordförande informerar

På grund av rådande väderläge och varningar för stora regnmängder ställde vi in den planerade arbetsdagen för Stigar och Källor.

  • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

  • 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

  • 9 Nästa möte

Styrelsemöte den 29/1 kl 16.00

  • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande