Styrelsemöte 230129

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Samfällighetsförening söndagen den 29 januari kl 16.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter:
Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Mats Mårten, Charlotte Bjurström, Kjell Högberg, Ewa Lovar Gerdsdotter och Patrik Andersson.

Frånvarande:
Nils-Olov Olsson

  • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2022-10-16 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

  • 3 Ordförande informerar

Det har varit en del synpunkter kring den privata snöröjningen och dessa är hanterade med respektive fastighetsägare. Styrelsen kommer att justera riktlinjerna kring plogningen av de privata infarterna.

Om det finns synpunkter kring snöröjningen uppmanar vi medlemmar att kontakt styrelsen och inte använda sociala medier som en kanal för detta.

  • 4 Ekonomi

Fakturorna för den privata snöröjningen är inbetalda. Många medlemmar har valt att ansluta sig till Kivra.

Fakturorna för medlemsavgift för 2022 kommer att faktureras under kommande veckor till medlemmarna.

Det finns en god marginal i kassan.

  • 5 Övriga frågor

Inga aktuella bygglovsärenden. Det finns ett par pågående byggen.

Sophuset har kompletterats med extra kärl för pappers och plastförpackningar. Dessa är placerade utanför sophuset. Snöröjningen kring dessa kärl samt sophuset är Nodavas ansvar men bra om vi alla kan hjälpas åt när det behövs.

Intresseföreningens ärenden

  • 6 Ordförande informerar

Inga ärenden.

  • 7 Ekonomi

Se paragraf 4.

  • 8 Övriga frågor

Årsmötet äger rum på påskdagen den 9/4 kl 15.00. Vid nästa möte går vi igenom detaljerna. Frida ansvarar för att boka lokalen i Görnklitt.

  • 9 Nästa möte

Styrelsemöte den 12/3 kl 16.00 hos Åke.

  • 10 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

Frida Grund                                                                   Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande