Styrelsemöte 201101

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 1 november 2020 kl 16.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund och Patrik Andersson.

Ej närvarande: Charlotte Bjurström, Ewa Lofvar Gerdsdotter, Kjell Högberg, Nils-Olov Olsson

 

  • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2020-08-17 samt 2020-10-11 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden     

  • 3 Ordförande informerar

Avtalet kring snöröjning inför kommande vinter är nu klart. Styrelsen har skrivit avtal med Hampus Pålsson för tre år framåt. Information om detta har mejlats ut till samtliga medlemmar.

Sven-Olov Olsson kommer att vara den som avropar beställningarna för snöröjning samt sandning under kommande säsong.

Nodava har fått tillstånd och kommer att påbörja grävningar åt fastighet 109:12.

  • 4 Ekonomi        

Alla fakturor för den privata snöröjningen är nu betalda och vi har inga obetalda fakturor.

En ny ägare till fastighet 245:8.

Förhandlingar kring nya andelstal för fastighetsägare som bedriver verksamheter är nu klara, 110:9, 231:10, 225:1 har fått höjda andelstal

 

  • 5 Övriga frågor

Vi går igenom diverse bygglov.

 

Intresseföreningens ärenden

  • 7 Ordförande informerar

Inga pågående ärenden.

  • 8 Ekonomi

Se föregående punkt.

  • 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.   

  • 10 Nästa möte

18/1 kl 18.00.

14/3 kl 16.00

 

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande