Styrelsemöte 2017-11-06

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening måndagen den 6 november 2017 kl 18.30 hos Agneta Ekström

 

Närvarande: Nils-Olov Olsson, Frida Grund, Agneta Ekström, Maria Borén, Mikael Olmats och Patrik Andersson.

 

Ej närvarande: Ewa Lofvar Gerdsdotter, Lena Fast Marcusson, Mats Mårten

 

 

  • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2017-08-07 som godkänns av styrelsen.

 

 

Samfällighetsföreningens ärenden

         

  • 3 Ordförande informerar

Det beställda underhållet av våra samfällda vägar är nu utfört.

 

Vår nuvarande entreprenör för snöröjning och sandning Grevfs väghyvling har avsagts sig uppdrag att sköta om våra vägar inför kommande vinter. Detta innebär att vi snabbt måste hitta en ny entreprenör som kan utföra både plogning och sandning. Vi har fått en skriftlig offert från Siljans Schakt se bilaga. Vi har även tillfrågat följande entreprenörer, Tomths Åkeri, Orsa Kvarn, Grefs, Gräv Kåhlen, Mats Mårten, Per Länsmans, Jämnts och Hampus Pålsson. Flera av entreprenörerna har tackat nej till uppdraget.

Styrelsen beslutar att anlita och skriva avtal med Hampus Pålsson till en kostnad av 790kr exkl moms/timme för avtalsperioden 20171121-20180530.  Mikael och Gunilla tar kontakt med Hampus för att upprätta ett avtal.

Åke Frelin kommer att ansvara för kontakten med Hampus och meddela när det behövs utföras plogning och sandning.

 

 

  • 4 Ekonomi

Agneta går igenom den ekonomiska redovisningen och det ser bra ut. Gunilla kommer under november månad att fakturera alla medlemmar 2018 års avgifter.

 

 

  • 5 Övriga frågor

Diverse bygglovshandlingar har inkommit till styrelsen och vi går igenom dessa.

 

Intresseföreningens ärenden

 

  • 7 Ordförande informerar

 

Stigar och källor genomfördes som planerat lördagen den 19 augusti med avslutande grillkväll vid Rädsjön.

 

  • 8 Ekonomi

 

Gunilla kommer under november månad att fakturera alla medlemmar 2018 års avgifter. Diverse kvitton samt fakturor saknas och ska redovisas till Agneta för utlägg för mat till stigar och källor samt nya skyltar runt om i Fäboden och utförd betesputs.

 

 

  • 9 Övriga frågor

 

Angående hemsidan så kan man kontakta Frida Grund eller Åke Strandberg om man vill att något ska publiceras eller ändras på den nya hemsidan.

 

Maria informerar om att gruppen som arbetar med Fryksåsarkivet har fortsatt sitt arbete. Det saknas en del nya bilder på vissa fastigheter men dessa ska fotas under vår/sommar. Arbetet med att ta fram texter till bilderna i arkivet pågår löpande.

      

 

  • 10 Nästa möte

           Den 15/1 kl 18.30 hemma hos Agneta.

         

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

 

 

Vid protokollet:

 

______________________                                           ______________________

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande