Styrelsemöte 20190519

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 19 maj 2019 kl 16.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Charlotte Bjurström, Mats Mårten, Frida Grund, Kjell Högberg och Ewa Lofvar Gerdsdotter.

Ej närvarande: Nils-Olov Olsson.

  • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-03-31 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden         

  • 3 Ordförande informerar

Mötet inleds med en två timmar lång vandring runt fäboden. Vi går igenom arbetet inför röjardagen och ser över vägarna efter vinter.

Som tidigare har beslutats är det den entreprenör eller fastighetsägare som skadar vägen som ska återställa den. Vi har uppmärksammat två sådana fall nu och Mikael tar kontakt med Nodava för återställning av vägen på ett ställe och Åke ansvarar för att kontakta Lars Rodert för återställningen av den nedre vägen in mot Jansengården.

  • 4 Ekonomi.  

Fakturorna för vinterns snöröjning har inte kommit. När dessa kommer så ska alla medlemmar efterfaktureras enligt det beslut som togs på årsmötet.

Styrelsen fortsätter arbetet kring snöröjningen enligt den handlingsplan som beslutades på årsmötet. Ingen respons från kommunen eller Besparingsskogen, Frida skickar en påminnelse till dessa.

Åke har tagit fram ett förslag på en ny modell för privat snöröjning. Styrelsen går igenom denna och diskuterar olika alternativ och förslag. Inga beslut fattas idag utan alla funderar vidare till nästa möte.

  • 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Intresseföreningens ärenden

  • 7 Ordförande informerar        

Kommande evenemang är Röjardagen, Midsommarafton samt Stigar och källor.

Inför Röjardagen kommer vi detta år att dela in oss i lag med en arbetsledare i varje lag. Detta för att bättre hålla ihop grupperna och vad som ska göras. Vi går igenom en geografisk indelning och utser lagledare.

Det som återstår att förbereda inför Röjardagen är att skicka ut en påminnelse till medlemmarna att ta med sig redskap samt röjarsågar. Frida ansvarar för detta.

Vi diskuterar om det är möjligt att elda rishögen eller inte. Vi planerar för att elda och Frida kontaktar brandkåren för att informera om detta.

Midsommarafton äger rum den 21/6. Vi firar som vanligt och samlas kl 14 för att göra majstången och dansa. Frida skickar ut en inbjudan.

Stigar och Källor äger i år rum den 24/8. Frida bokar stugan vid Rädsjön.

  • 8 Ekonomi    

Se tidigare punkt.

  • 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 

  • 10 Nästa möte

  Styrelsemöte 12/8 kl 18.00 hos Åke Strandberg.

 

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande