Styrelsemöte 210805

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening torsdagen den 5 augusti 2021 kl 19.00 via Teams

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Frida Grund, Kjell Högberg, Ewa Lovar Gerdsdotter, Charlotte Bjurström, Nils-Olov Olsson och Patrik Andersson.

Ej närvarande: Mats Mårten

 

 • 1 Mötet öppnas 

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

 • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2021-05-04 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden         

 • 3 Ordförande informerar 

Vid extrastämma den 6/6 beslutades att vi skulle ansöka om bidrag till våra vägar.  Åke är ansvarig kontaktperson mot Trafikverket och en första elektronisk ansökan är inskickad och vi inväntar vidare information och beslut från Trafikverket.

Telefonstolparna ligger fortfarande kvar på majstångsplatsen. Carin har försökt att få kontakt med entreprenören som är ansvarig för att transportera bort dessa.

Det har skett ett antal grävningar för fiber runt om i fäboden och arbetet med att återställa efter detta pågår.

 • 4 Ekonomi     

En fakturering kommer att ske för vårens snöröjning samt den extra utdebitering som beslutades på årsmötet.

 • 5 Övriga frågor

 Vi går igenom diverse bygglov.

Intresseföreningens ärenden 

 • 7 Ordförande informerar 

Vi beslutar att genomföra en arbetsdag för Stigar och Källor den 28/8. Information går ut till våra medlemmar och sista anmälningsdag blir den 22/8. Vi köper in hamburgare och bjuder på lunch.

 • 8 Ekonomi
   Se föregående punkt.

 

 • 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.   

 • 10 Nästa möte

Styrelsemöte 24/10 kl 16.00 hos Åke om möjligt.

 • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

 

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande