Välkommen på årsmöte

Hej,

Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna på årsmöte på påskdagen, söndagen den 31 mars          kl 15.00.

Denna gång ses vi på Fryksås Hotell och fika serveras från 14.30.

Kallelse tillsammans med övriga handlingar till mötet kommer att sändas ut per mail.

Varmt välkomna!