Styrelse

Styrelse för Fryksås Fäbods Samfällighetsförening och Fryksås Fäbods Intresseförening 2017

 Ordförande Mikael Olmats
mikaelolmats@gmail.com
Mobil 070 364 76 77
Våmhusvägen 397, 792 95 Mora
 Sekreterare Frida Grund
frida.grund@hotmail.com
Mobil   070 200 06 90
Storsvevägen 7, 785 43 Mockfjärd
 Kassör Agneta Ekström
ekstroem.fryksas@bahnhof.se
Mobil 070   653 86 55
Fryksås   234, 794 90 Orsa
 Ledamot Patrik Andersson
pa_75@passagen.se
Mobil 070   524 78 81
Morenvägen   22, 792 96 Våmhus
 Ledamot Lena Fast Marcusson
marcusson63@icloud.com
Mobil 073   032 96 97
Knapptågsvägen   42, 794 33 Orsa
 Ledamot Mats Mårten
martenmats@hotmail.com
Mobil 070   694 88 45
Bonäs-Björkav.   20, 792 95 Mora
 Ledamot Nils-Olof Olsson
inger.olsson.1949@gmail.com
Mobil 073 181 20 19
Lisselbov. 14, 791 96 Falun
Suppleant Maria Borén
mariaboren@icloud.com
Mobil 070 641 19 24
Fryksås 148, 794 90 Orsa
 Suppleant Ewa Lofvar Konradsson
ewa.lofvar@icloud.com
Mobil 076 044 88 71
Stora Nora 10, 151 96 Enhörna
Revisorer
Carin Nises carin@nises.com
Oscar Diös oscar@dios.nu
Valberedning
Annika Mårten martenannika.@hotmail.com
073 043 77 45
Henrik Sellmann henrik.sellmann@gmail.com
070 563 53 00
Ulrika Agerman uagerman@telia.com
073 421 62 20