Konstituerande styrelsemöte 230409

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Fryksås Samfällighetsförening och Fryksås Fäbodlag Intresseförening den 9 april 2023, kl 16.30, Grönklitt Rovdjurscenter

Närvarande:    Carin Nises, Frida Grund, Mats Mårten, Åke Strandberg och Lotta Appelbom.

Förhindrade:   Patrik Andersson, Helena Peters, Gustav Kleen och Charlotte Bjurström.

 

  1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
  1. Styrelsens sammansättning

Ordförande:    Carin Nises

Kassör:             Åke Strandberg

Sekreterare:    Lotta Appelbom

Ledamot:         Patrik Andersson

Ledamot:         Frida Grund

Ledamot:         Mats Mårten

Ledamot:         Charlotte Bjurström

Suppleant:       Helena Peters

Suppleant:      Gustav Kleen

Fördelning av ansvarsområden inom styrelsen bordläggs till nästa styrelsemöte.

  1. Teckningsrätt inom styrelsen

Rätt att teckna firman för Fryksås Fäbodlag Intresseförening (802447-7518) och Fryksås Samfällighetsförening (717910-2798) för samtliga konton i Handelsbanken, har Carin Nises (550219-8509) och Åke Strandberg (541025-0335), var för sig.

  1. Årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet skall efter färdigställande och justering publiceras för alla medlemmar på hemsidan.

  1. Nästa möte

Nästa styrelsemöte 2023-05-01 via Teams, senare ändrat till 2023-04-23  kl 16.00 via Teams.

  1. Avslutning

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Lotta Appelbom                                                            Carin Nises
Sekreterare                                                                    Ordförande