Styrelsemöte 2018-04-01

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening den 1 april kl 17.00, 2018 Rovdjurscenter, Grönklitt

Närvarande: Mikael Olmats, Åke Strandberg, Charlotte Bjurström, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olof Olsson, Kjell Högberg

Ej Närvarande: Ewa Lofvar Gerdsdotter

 

  1. Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
  2. Styrelsens sammansättning och ansvarsområden.

Styrelsen består efter beslut vid årsmötet av 9 ledamöter, 7 ordinarie och

2 suppleanter:

Ordförande Mikael Olmats, 2 år

Kassör Åke Strandberg, 2 år

Sekr. Frida Grund, 1 år

Ledamöterna Mats Mårten och Nils Olov Olsson, 1 år

Ledamöterna Patrik Andersson och Charlotte Bjurström 2 år

Suppleanter Kjell Högberg, Ewa Lofvar Konradsson 1 år.

  1. Teckningsrätt inom styrelsen

Teckningsrätt för Fryksås Fäbodlags Intresseförening och Fryksås Samfällighetsförening har Mikael Olmats pers. nr 780411-7138 och Åke Strandberg pers. nr 541025-0335 var för sig. Samtliga konton i Handelsbanken skall tecknas av Åke Strandberg och Mikael Olmats var för sig.

  1. Särskilda ansvarsområden inom styrelsen.

Ansvarsområden:

Mikael Olmats är sammankallande och Åke Strandberg är ekonomiansvarig.

Övriga ansvarsområden:

Röjardagen:                                Mikael Olmats, Patrik Andersson och Nils-Olof Olsson

Administration/Information:       Åke Strandberg och Frida Grund

Vägansvarig:                               Mats Mårten och Mikael Olmats

Snöröjning:                                 Åke Frelin

Blomkrukor och vägbulor:          Kjell Högberg

Stigar och Källor:                        Mikael Olmats, Patrik Andersson och Nils-Olof Olsson

Skidspår/vandringsled                 Patrik Andersson och Mats Mårten

Midsommarfirandet:                   Frida Grund och Nils-Olof Olsson

Postlådeansvarig:                        Åke Strandberg

Hemsidan:                                  Åke Strandberg och Frida Grund

  1. Genomgång av årsmötesprotokollet

Årsmötesprotokollet skall efter färdigställande skickas ut till styrelsens medlemmar för godkännande och därefter lämnas till justeringsmännen för godkännande och underskrift.

  1. Ordförande avslutar mötet och tackar styrelsen för väl genomfört arbete under år 2017 och önskar oss alla ett gott arbetsår 2018.

Vid protokollet 2018-04-01
Frida Grund, sekreterare                                                                 Mikael Olmats, ordförande