Styrelsemöte 20190812

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 12 augusti 2019 kl 18.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Patrik Andersson, Mats Mårten, Frida Grund, Nils-Olov Olsson och Charlotte Bjurström

Ej närvarande: Kjell Högberg och Ewa Lofvar Gerdsdotter

  • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-05-19 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden

  • 3 Ordförande informerar

De senaste dagarnas regn har förstört vägarna på en del ställen. Vi diskuterar om detta behöver åtgärdas med maskin eller om vi kan göra åtgärderna själva under arbetsdagen Stigar och Källor den 24/8. Styrelsen beslutar att Mats och Mikael ser över vägarna och vid behov beställer Mikael en genomgång av vägarna.

Mikael, Patrik och Åke representerade styrelsen vid ett möte den 6/8 med Hampus Pålsson som är ansvarig för snöröjningen i Fryksås. Styrelsen har nu fått en bra inblick i hur snöröjningen fungerar och tillsammans med Hampus gått igenom kartor och diskuterat problem och svårigheter som framkommit under tidigare säsonger. Frågan kring eventuellt behov av sandning och hur den ska gå till diskuterades också. Arbetet med att se över snöröjningen fortsätter och en arbetsgrupp från styrelsen ska träffas igen den 24/8 för att fortsätta arbeta med frågan.

Vi fortsätter också arbetet med att se över möjligheterna kring bidrag för snöröjning och ska försöka att träffa Orsa Kommun och Besparingsskogen för ett möte under september. Frida skickar förslag på datum.

Styrelsen har fått en fråga kring vad som gäller när man vill sätta upp en gärdesgård på sin tomt som angränsar till en samfälld väg. Riktlinjer för hur detta ska göras finns i anläggningsbeslutet från 2008. Vi beslutar att informera tydligare om detta på hemsidan.

  • 4 Ekonomi

Den extra debitering för snöröjning och andels avgifter som beslutades vid årsmötet är nu gjord. Alla fakturor är dock inte betalda ännu. Åke kommer att skicka ut påminnelser.

Vi har inga obetalda leverantörsfakturor.

Styrelsen beslutar att Åke betalar ut kostnadsersättningar till ordförande, kassör, sekreterare och gräsklippningsansvarig enligt de belopp som beslutades på årsmötet.

  • 5 Övriga frågor

Vi går igenom diverse bygglov som inkommit.

Intresseföreningens ärenden

  • 7 Ordförande informerar          

Vi utvärderar Röjardagen och kan konstatera att indelningen i lag och med arbetsledare för varje lag fungerade mycket bra. Det blev en bättre sammanhållning och alla visste vilket jobb som skulle utföras. Vi är också glada att vädret tillät oss att elda rishögen.

Några fyrhjulingar som användes under dagen tog skada nere vid elden och fick brännskador på sina dynor av flagor spreds i luften från elden. Styrelsen beslutar att ersätta självrisken dock högst 1500kr för att de drabbade ska kunna byta sina brännskadade dynor.

Vi diskuterar också ersättningen som utgår när man som medlem deltar och kör med sin fyrhjuling samt släp på Röjardagen. Styrelsen beslutar att höja ersättningen för deltagande med fyrhjuling samt släp till 400kr.

Charlotte tar kontakt med hotellet för inköp av hamburgare samt bröd till arbetsdagen Stigar och Källor. Frida köper allting övrigt som behövs till lunchen samt skickar ut en inbjudan. Vi samlas kl 10 för att röja gräs och sly efter vägarna och källorna. Stugan vid Rädsjön går inte att hyra i år på grund av bygget med den nya multibanan. De som vill kan grilla vid Björntjärn på kvällen.

  • 8 Ekonomi

Se tidigare punkt.

  • 9 Övriga frågor

Styrelsen har fått en mail från en medlem kring brandrisken och faran för eventuella framtida skogsbränder och vad vi om det händer har för beredskap i Fryksås. Vi har behandlat frågan och Patrik ska kontakta brandchefen för mer information. Det vi vet är att det finns en brandpost på vägen upp till Smidgården.

  • 10 Nästa möte 

Styrelsemöte 28/10 kl 18.00 hos Åke Strandberg.

 

 

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

 

Vid protokollet:

Frida Grund, sekreterare                                                Mikael Olmats, ordförande