Styrelsemöte 20200119

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening tisdagen den 19 januari 2020 kl 17.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Mikael Olmats, Mats Mårten, Ewa Lofvar Gerdsdotter, Kjell Högberg och Charlotte Bjurström

Ej närvarande: Frida Grund och Patrik Andersson

  • 1 Mötet öppnas

Mikael Olmats ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Charlotte Bjurström utses till sekreterare för dagens möte.

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2019-10-28 som godkänns av styrelsen.

Samfällighetsföreningens ärenden        

  • 3 Ordförande informerar

  Snöröjning och sandning fungerar mycket bra via Hampus.

Per Länsmans har inget uppdrag från fäbodlaget att sanda men sandar för pågående byggen.

Servitutsvägarna sandas privat. Sandlådorna är avsedda för kompletterande sandning för hand.

För sammanlagd halkbekämpning och snöplogning till och med 20191219 har det gått åt 18 ton sand och 86,5 timmar.

  • 4 Ekonomi

På förfallodagen 20200117 fattade det 34 stycken inbetalningar på årsavgiften.

Alla avgifter för 2019 är betalda.

  • 5 Övriga frågor 

Inga punkter. 

Intresseföreningens ärenden 

  • 7 Ordförande informerar

Nyårsafton firades av ett 20-tal personer vid tolvslaget uppe vid Rodskerswen.

Sophämtningsuppdraget ligger på kommunen via Nodava och det fungerar med tömning två gånger per vecka men inte under jul, nyår och påsk. Styrelsen har en dialog med Nodava angående detta problem. En kortsiktig lösning vore att Nodava ställer dit en container för restavfall (brännbart) över jul, nyår och påskhelgerna.

  • 8 Ekonomi        

Se tidigare punkt.

  • 9 Övriga frågor         

Styrelsen funderar på om vi på röjardagen eventuellt skulle äta lunch på hotellet och middag på Smidgården. Frida ombads kontakta Smidgården och fråga om det skulle fungera. Annars gör vi som vanligt men med nytänkt kring hotellets arrangemang.

Frida ombads boka lokal inför årsmötet den 12 april kl 14.     

  • 10 Nästa möte

  Styrelsemöte 8/3 kl 17.00 hos Åke Strandberg.

Telefonmöte 29/3 för att behandla eventuella motioner,.

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Charlotte Bjurström, sekreterare för mötet            Mikael Olmats, ordförande