Styrelsemöte 200510

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Fryksås Fäbodlag Intresseförening/ Samfällighetsförening söndagen den 10 maj 2020 kl 16.00 hos Åke Strandberg

Närvarande styrelseledamöter: Åke Strandberg, Carin Nises, Mats Mårten, Frida Grund, Patrik Andersson, Nils-Olov Olsson, Charlotte Bjurström, Ewa Lofvar Gerdsdotter och Kjell Högberg.

 

  • 1 Mötet öppnas

Carin Nises ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

  • 2 Genomgång av föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll, 2020-03-15 samt konstituerande möte 20-04-12 som godkänns av styrelsen.

 

Samfällighetsföreningens ärenden        

  • 3 Ordförande informerar

Mats kommer att återställa vägarna efter vintern. Styrelsen beslutar att vägarna ska fyllas på med nytt grus. När vägarna är återställda ansvarar Kjell för att plantera blommor samt lägga ut vägbulorna.

Det finns en hel del grus att kratta efter vinterns snöröjning. Vi uppmanar alla som har möjlighet att hjälpa till att kratta gruset och samla i högar.

Carin kommer att kontakta fastighetsägarna till lindan utanför gamla pensionatet där mycket av gruset finns och meddela att vi kommer att ta hand om detta grus under våren.

Vi går igenom våra tidigare beslutade ansvarsområden inom styrelsen och beslutar att hålla fast vid samma indelning.

Styrelsen har sedan tidigare diskuterat ett nytt förfrågningsunderlag för att upphandla nytt avtal för snöröjningen. Åke kommer att skicka ut förfrågningsunderlag till ett antal leverantörer.

  • 4 Ekonomi

Den slutgiltiga räkningen för vårens snöröjning har kommit. Den här våren har vi slagit rekord i antalet utförda sandnings tillfällen. Leverantören har utför 16 sandningar under våren.

Åke kommer att skicka ut fakturorna för vårens snöröjning till medlemmarna.

Efter en del påminnelser är nu alla medlemsavgifter för 2020 betalda.

Styrelsen kommer att anmäla ett antal justeringar i andelar till lantmäteriet. Vi diskuterar också frågan kring antalet andelar för de som bedriver yrkesmässig uthyrning exkluderat Smidgården och Fryksås Hotell. Styrelsens förslag är att öka antalet andelar för dessa fastighetsägare till 10 andelar. Åke kontaktar berörda personer och informerar om detta.

  • 5 Övriga frågor

 Vi går igenom diverse bygglov.

Styrelsen har fått en fråga kring infart/väg in till fastighet 251:3. Denna fastighet är inte med i samfälligheten. Styrelsen ställer sig positiv till om fastighetsägaren är villig att rusta upp den väg som finns idag.

 

Intresseföreningens ärenden 

  • 7 Ordförande informerar

Vi anordnar inga arrangemang under våren på grund av den pågående Coronapandemin.

Vi kommer i dagsläget inte att besluta kring något genomförande av arbetsdagen Stigar och Källor utan återkommer med besked i augusti.

Några av oss i styrelsen kommer att träffas sista lördagen i maj och utföra några arbetsuppgifter bland annat krattning av grus. Vi uppmanar alla medlemmar via mejl och facebook att man är välkommen att hjälpa till.

  • 8 Ekonomi   

Se tidigare punkt.

  • 9 Övriga frågor       

Styrelsen har fått en fråga från Staffan Gullande kring att få ha en länk på hemsidan till hans uthyrningsverksamhet, Finngårdens uthyrning. Vi beslutar att det är möjligt att publicera denna länk tillsammans med övriga näringsidkare på hemsidan.

Vi diskuterar uppdraget vi fick på årsmötet kring hur vi ska hantera bygglov och information rörande byggnationer. Charlotte börjar med att ta fram ett förslag till en ny text att publicera på hemsidan kring byggnationer.      

  • 10 Nästa möte

 17/8 kl 18.00.

  • 11 Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

 

________________                                  ___________________

Frida Grund, sekreterare                                               Carin Nises, ordförande